Er kunnen misschien termen voorbij komen die voor Staalwol Film tot het jargon behoren maar die voor u minder bekend zijn.

Horizontale programmering
Zie de horizontale programmering als een traditionele tv-gids waarbij je van maandag tot en met zondag kan kijken wat er op een bepaalde tijd wordt uitgezonden. De horizontale programmering laat dan bijvoorbeeld zien dat er elke dag om acht uur een uitzending van het journaal is. Een horizontale programmering zorgt ervoor dat de kijkers op een gegeven moment weten dat er standaard elke dag, week of maand op een bepaalde tijd een specifiek programma bekeken kan worden. Staalwol Film werkt ook met abonnementen en daarmee is het mogelijk om bijvoorbeeld op elke eerste donderdag van de maand op een specifieke tijd een uitzending te verzorgen. Hiermee trek je niet alleen kijkers maar zorg je ook voor ‘bonding’.

Verticale programmering
De verticale programmering is de indeling die een zender hanteert op een bepaalde dag: om zes uur een journaaluitzending. Om half zeven een programma voor de kinderen, om acht uur een actualiteitenrubriek, om kwart over negen sport. Een verticale programmering is in deze vorm voor live streams niet zo interessant. Maar het brengt ons wel bij de Line-up want deze is wel van groot belang.

Line-up
De line-up is een down stream schema waarin overzichtelijk staat vermeld hoe een uitzending verloopt. Het is wat dat betreft verbonden aan het script. Een uitzending start bijvoorbeeld met een ‘billboard’ waarop de uitzendtitel staat en wie de aanbieder is, dit billboard staat 10 seconden. Aansluitend volgt er dan een leader met een lengte van 20 seconden. Daarna verzorgt de presentator de opening van het programma en worden de gasten voorgesteld. Aansluitend volgt er een ‘instart’ met een lengte van twee minuten etc. In een oogopslag kan je zien hoe de uitzending zal verlopen.

Instart
De basis van een uitzending wordt natuurlijk gevormd door datgene dat zich live voor de camera’s afspeelt. Maar er zij  ook onderdelen die vooraf opgenomen kunnen worden. Deze opnames kunnen compleet afgemonteerd klaargezet worden en tijdens een uitzending ingestart worden.

Lower thirds
Lower thirds is de term die binnen de omroepwereld gebruikt wordt voor iets dat de meeste mensen kennen als een naamtitel. In een naamtitel komt natuurlijk, zoals de naam al duidelijk maakt, de naam van een persoon voor en meestal ook de functie die iemand bekleedt. Bedenk ook wat voor toon er binnen de lower thirds gebruikt gaat worden. Alleen een voornaam? of voor- en achternaam? En hoe future proof is de functie-titel van iemand als deze persoon over een maand een andere functie binnen een bedrijf gaat bekleden? Het is overigens altijd mogelijk om na afloop van een uitzending de opnames te bewerken in de montagestudio van een van onze partners. Dan kunnen er bijna altijd nog aanpassingen doorgevoerd worden.

Station ID

Een station ID is een logo of een tekst die bijvoorbeeld aan de rechter- of linkerbovenzijde van het beeld staat. Hiermee maakt u duidelijk door wie de uitzending wordt verzorgd.
Billboards
Billboards zijn beeldvullende titelkaarten die veelal aan het begin en aan het einde van een uitzending worden vertoond. Op deze kaarten kunnen bijvoorbeeld de logo’s van participanten staan.

Leaders

Na het hierboven genoemde billboard wordt bijna altijd een leader uitgezonden. Deze leader geeft de uitzending een herkenbare identiteit. Staalwol Film werkt ook met abonnementen waarbij er op regelmatige basis uitzendingen worden verzorgd. Eén van de onderdelen van zo’n abonnement is een leader- en graphicspakket dat door Staalwol Film zal worden gecreëerd.Buma – Stemra
Vrijwel iedereen weet globaal wat de Buma en Stemra zijn maar de regels van deze twee organisaties zijn zo onduidelijk dat je bij een verkeerde aanpak in de problemen kan komen tijdens een uitzending. Als er een verkeerde muziekkeuze wordt gemaakt kan het zelfs gebeuren dat een uitzending via YouTube of Facebook zonder geluid komt te zitten. De Buma is de organisatie die verantwoordelijk is voor de afdracht van uitzendrechten; voor veel muziekstukken moet betaald worden bij het verspreiden van de muziek. Het gaat zelfs zo ver dat er betaald moet worden voor het gebruik van een wachtstand muziekje bij een telefooncentrale of voor het laten horen van de muziek van een radiostation in de wachtkamer van een tandartsenpraktijk. De Stemra is de organisatie die zich bezig houdt met de rechten om de muziek te mogen gebruiken, bijvoorbeeld tijdens een live uitzending. Juist omdat de regels niet altijd even duidelijk zijn en u achteraf niet voor onaangename verrassingen wilt komen te staan, maakt Staalwol Film gebruik van muziek die uit een database komt met muziek die vrij gebruikt kan worden.